přihlásit se
  Čj M                            

Předmětové stránky

verze 2.5

Změny na těchto stránkách

Verze 2.5 (30. 9. 2013)

 • opravena nemožnost ukládat poznámky ve vyšších verzích Internet Exploreru
 • opraveny odkazy na zobrazení více záznamů u předmětu a skupiny
 • doplněna možnost fyzicky odstranit soubory, které byly v databázi označeny za smazané (správcovské rozhraní)

Verze 2.4 (30. 11. 2012)

 • opravena chyba vypisovaná ve specifických případech v seznamu posledních změn, když byly krátce po přidání smazány některé soubory

Verze 2.3 (21. 12. 2011)

 • kvůli možným více verzím stránek na jedné doméně jsou nyní sessions pro každou z nich unikátní

Verze 2.2 (27. 10. 2011)

 • doplněno odstraňování lomítek před uvozovkami a apostrofy v poznámkách

Verze 2.1 (30. 5. 2011)

 • opravena chyba způsobující, že pokud byl do heslem chráněného bloku přidán pouze jeden nový soubor, v seznamu posledních změn se vypsal jeho název.

Verze 2.0 (4. 3. 2011)

 • upraveno, jak systém nakládá s apostrofy v názvech nahrávaných souborů

Verze 1.9 (3. 3. 2011)

 • doplněna možnost omezit datový prostor přidělený všem uživatelům (správcovské rozhraní)
 • doplněna možnost omezit maximální velikost nahrávaného souboru (správcovské rozhraní)
 • doplněno rozhraní pro určení, jaké předem dané typy souborů lze nahrávat, včetně možnosti přidat vlastní příponu a zvolit si metodu ověřování souborů (správcovské rozhraní)

Verze 1.8 (25. 2. 2011)

 • doplněno seřazování souborů dle velikosti
 • doplněna statistika celkového obsazeného prostoru, včetně čísel pro jednotlivé uživatele (správcovské rozhraní)

Verze 1.7 (24. 2. 2011)

 • pokud je zakázáno zasílání zpráv, jména uživatelů na stránkách s posledními změnami již nejsou odkazy
 • opravena chyba, která umožňovala komukoliv stáhnout soubor ze zaheslovaného bloku, pokud si odvodil ID daného souboru

Verze 1.6 (23. 2. 2011)

 • desetkrát navýšen limit počtu souborů, které lze na stránky nahrát
 • do poznámek je nyní možné psát zpětná lomítka

Verze 1.5 (22. 2. 2011)

 • opravena chyba ve statistikách, kdy při volbě více jak jednoho roku byla zobrazena nulová data

Verze 1.4 (17. 1. 2011)

 • ošetřena skutečnost, že v některých případech nešly přes Mozilla Firefox nahrát dokumenty Microsoft Word

Verze 1.3 (6. 10. 2010)

 • zprávu učiteli lze poslat přímo ze stránek s výčtem změn, a to po kliknutí na jeho jméno
 • po odeslání zprávy nyní odkaz "Návrat" ukazuje do sekce, odkud návštěvník původně přišel
 • ikona obálky sloužící jako odkaz pro poslání zprávy učiteli je nyní výraznější

Verze 1.2 (4. 10. 2010)

 • přidán pětiminutový bezpečnostní interval mezi psaním jednotlivých zpráv osobě
 • opravena chyba, kdy po přidání podskupiny zpravidla došlo k přesměrování na hlavní stranu webu, místo do této podskupiny (učitelské rozhraní)
 • opraven špatně ukazující návratový odkaz po smazání podskupiny (učitelské rozhraní)

Verze 1.1 (1. 10. 2010)

 • soubory je nyní možné stahovat přímo ze stránek s výčtem změn
 • přidána funkce pro psaní zpráv učiteli - u bloků se soubory a poznámkami přibyla vedle jména ikona obálky, která slouží jako odkaz na tuto funkci
 • na přihlašovací stránku přidána informace, že je určena učitelům
 • přidána možnost vynechání volného řádku v poznámce (učitelské rozhraní)
 • přidána tato stránka o změnách

Verze 1.0 (23. 8. 2010)

 • ostrá verze stránek